Redding met de boot

 

Het gebruik van de boot bij een redding is een van de snellere  red methodes. De boot kan snel ter plaatse zijn en kan meerdere slachtoffers tegelijk aan boord nemen zonder dan een redder het water in hoeft. Dit is voor zowel de redders als voor de slachtoffers de meest veilige methode van redden. Een nadeel van de boot is dat deze bij heftige weersomstandigheden (zeer hoge golven) niet wendbaar genoeg is om veilig te gebruiken. In dat geval zal moeten worden overgegaan op een andere reddingsmethode. Op de drukke zomerdagen is er meestal minimaal één vaartuig permanent in de zee en zal dus altijd snel ter plaatse kunnen zijn. Wanneer de boot niet aanwezig is, kan deze binnen 4 minuten gelanceerd zijn en alsnog snel ter plaatse komen.

Op drukke zomerdagen wordt de boot vooral preventief ingezet. Deze zal zorgen dat zwemmers op een veilige afstand van de kust blijven. De boot kan ook worden ingezet om mensen op afdrijvende drijfvoorwerpen terug te brengen. Communicatie tussen de verschillende patrouilles en de boot is hierbij cruciaal. 

 

Wanneer één van onze posten iemand in de problemen ziet komen, zullen zij een redding gaan opstarten. Hierbij zal altijd om assistentie worden gevraagd. Wanneer de boot in de vaart is, zal deze altijd zo snel mogelijk naar het slachtoffer worden gestuurd. Wanneer de boot niet in het water aanwezig is, zal de afweging worden gemaakt om de boot alsnog in de vaart te brengen. Dit hangt af van de afstand tot het slachtoffer, de weersomstandigheden en de beschikbare mensen. 

 

Wanneer de boot bij het slachtoffer is aangekomen zal deze worden aangesproken en gerust gesteld. Bij rustige weersomstandigheden zal de boot bij het slachtoffer langszij varen en zal deze door de twee bemanningsleden aan boord worden geholpen. 

Redding met de boot

 

  • Inzetbaar vanaf de post en vanuit varende patrouille

  • Oproepbaar vanaf de auto's, looppatrouille en torens

  • Inzetsnelheid vanaf de post: 2-4 min. tot waterlijn

  • Inzetsnelheid varend: Snel

  • 2 redders met redvest

  • 4 slachtoffers vervoerbaar

  • Afstand tot de kust is 50-2500 meter

  • Kan ter assistentie bij andere reddingen worden ingezet

Wanneer er ongunstige omstandigheden zijn (sterke stroming, hoge golven, ondiep water, harde wind) zal een andere aanvaard-methoden gebruikt moeten worden. Het is dan namelijk te gevaarlijk om het slachtoffer te benaderen met het vaartuig. Één van de bemanningsleden zal met een redvest te water gaan en naar het slachtoffer zwemmen. Hij zal vervolgens het slachtoffer naar het vaartuig begeleiden. Samen zullen zij nu het slachtoffer aan boord helpen.

 

Nu het slachtoffer aan boord is zal het vaartuig zo snel mogelijk een veilige landing maken op het strand. Hierbij zal de boot naar de kust worden gevaren totdat deze bijna droog ligt. Op de kant zal het slachtoffer worden overgenomen door de bemanning van de auto, welke in de tussentijd ter plaatse is gekomen.

 

Hier zal het slachtoffer worden onderzocht en zal het slachtoffer waar nodig verder worden behandeld. Wanneer geen verdere behandeling noodzakelijk is kan het slachtoffer zijn weg vervolgen. Wanneer verdere hulp wel noodzakelijk is zal een ambulance worden ingeschakeld of zal het slachtoffer naar de centrale post worden gebracht.

TERUG NAAR REDDINGEN...